软件学院

School Of Software

Faculty

Academician of Chinese Acadamy of Engineering

Jiaguang Sun

-------------------------------------------------------------- 

"Yangtse River Scholar" Professor

Yunhao Liu

--------------------------------------------------------------

"Thousand Talents Program" Professors

Yunhao Liu,   Yue Gao

-------------------------------------------------------------- 

"NSFC Distinguished Young Scholars Program" Recipients

Dong Xiang,   Junhai Yong,   Yunhao Liu,   Jianmin Wang

 -------------------------------------------------------------

Adjunct  Professors

 Philip.S.Yu,   Wil van der Alalst,    Alex Wolf,   Hu Bin

 Hu Chuanping,   Xiang Zhou,    Michael Irwin Jordan

Chandrasekaran MohanKris Singh

-------------------------------------------------------------
Professors

Jiaguang Sun,   Jianmin Wang,   Zheng Qin,   Ming Gu

Dong Xiang,   Guiming Luo,    Junhai  Yong,    Xiaojun Ye

Yunhao Liu,   Ping Luo,   Li Zhang  

------------------------------------------------------------

Associate Professors

Qiang Liu,   Chunping Li,   Lin Liu,    Xiaoming Jin

Hui Zhang,   Li Chen,   Guiguang Ding,   Yushen Liu

Chaokun Wang,   Bin Wang,   Fei He,   Lijie Wen

Xibin Zhao,   Yangdong  Deng,  Shixia Liu,   Zheng Yang

Yuan He,  Yingbo LiuYue Gao,  Shaoxu Song,   Hehua Zhang  

Hai Wan,  Jiliang Wang

------------------------------------------------------------
Assistant Professors

  Kebin Liu,    Kanle Shi,     Feng Xu,    Zhenhua Li,   Tao Jin,    Min Zhou

Jin Huang,   Ma Qiang,   Jiang YuZhichao Cao,  Mingsheng Long

-----------------------------------------------------------